Zestaw elektroakustyczny 100 Bis - instrukcja obsługi


Zestaw elektroakustyczny 100 Bis - instrukcja obsługi
Zakład Doskonalenia Zawodowego, Zespół Warsztatów Szkoleniowych, Wrocław, Aleja Wiślana 81

I. Zestaw elektroakustyczny typu 100-Bis składa się z pulpitu sterowniczego typu PS-1 i jednego lub kilku wzmacniaczy typu 100-Bis....
II. Dane techniczne (1) 
III. Opis działania (2)
IV. Uruchomienie i obsługa zestawu (3)
V. Zestawienie elementów elektronicznych (5)
Widok pulpitu sterowniczego z przodu (17)
Widok pulpitu sterowniczego z tyłu (18)
Widok wzmacniacza z tyłu (19)
Schemat łączenia elementów zestawu (20)
Schemat ideowy pulpitu sterowniczego zestawu elektroakustycznego 100 Bis (23)
Schemat ideowy wzmacniacza zestawu elektroakustycznego 100 Bis (24)
Plik do pobrania: Skan instrukcji