Ryszard Girulski "Amatorskie urzadzenia krótkofalowe"
Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa, 1963
Karta katalogowa została sporządzona dzięki materiałom udostępnionym przez Pan Marcina Sroczyka

 1. Rozwój amatorskiego ruchu krótkofalarskiego (9)
 2. Amatorskie nadajniki krótkofalowe (12)
 3. Linie przesyłowe (200)
 4. Krótkofalowe anteny amatorskie (211)
 5. Propagacja fal krótkich (256)
 6. Odbiorniki krótkofalowe (262)
 7. Zespoły nadawczo-odbiorcze (transceivery) (382)
 8. Urządzenia zasilające (343)
 9. Krótkofalowe urządzenia pomiarowo - kontrolne (370)
 10. Amatorska radiostacja krótkofalowa (395)

  Wykaz piśmiennictwa (406)
  Załączniki (409)