Aleksander Witort "Amatorskie wzmacniacze elektroakustyczne"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie trzecie, Warszawa 1972

Słowo wstępne (7)
Główne oznaczenia literowe (9)
1. Wzmocnienie i wzmacniacze (15)
2. Parametry i wskaźniki jakościowe wzmacniaczy (21)
3. Struktura i schematy wzmacniaczy (35)
4. Zasady wzmacniania (42)
5. Sprzężenia zwrotne (53)
6. Typowe układy wzmacniające (68)
7. Układy mieszające i korekcyjne (86)
8. Obliczanie stopni wzmacniających (małej mocy) (96)
9. Obliczanie stopni mocy (120)
10. Układy wzmacniaczy mocy (146)
11. Transformatory wyjściowe (157)
12. Zasilacze (172)
13. Konstrukcja i montaż (186)
14. Uruchamianie i badanie wzmacniaczy (201)
15. Użytkowanie wzmacniaczy (218)
16. Wzmacniacze stereofoniczne (224)
Dodatki 1...9
Literatura uzupełniająca (266)